[1]
Σαββάκης Μ., ‘Ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας στην κοινωνική έρευνα’, Το Βήμα, τ. 21, τχ. 77, σσ. 94–112, Ιουλίου 2023.