[1]
Παναγιωτάκος Δ. και Γκοτζαμάνης Β., ‘Δεδομένα πραγματικού κόσμου: Δυνατότητες, περιορισμοί και μελλοντικές προοπτικές’, Το Βήμα, τ. 21, τχ. 77, σσ. 69–93, Ιουλίου 2023.