[1]
Παπαδοπούλου Δ., ‘Διακυβέρνηση, Τεχνητή Νοημοσύνη και Ηθική, Κοινωνικό όφελος’, Το Βήμα, τ. 21, τχ. 77, σσ. 39–68, Ιουλίου 2023.