[1]
Πώποτας Κ., ‘Η Ρύθμιση των χρήσεων Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) στην Ευρώπη: η μετάβαση από τους ηθικούς στους νομικούς κανόνες’, Το Βήμα, τ. 21, τχ. 77, σσ. 10–38, Ιουλίου 2023.