Ανδρεαδάκης Ν. και Καδιανάκη Μ. (2010) ‘Εμπειρική μελέτη της αποτελεσματικής διδασκαλίας και του αποτελεσματικού εκπαιδευτικού’, Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, 15(57). doi: 10.26253/heal.uth.ojs.sst.2010.271.