Α. Φερώνας (2009) ‘Κοινωνία των Πολιτών: Η θεσμική συγκρότηση και ο ρόλος της σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα’, Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, 14(56). doi: 10.26253/heal.uth.ojs.sst.2009.211.