Τζανάκης Μ. και Σαββάκης Μ. (2024) ‘Οι τόποι ως ιστορικοπολιτισμικά αντιπαραδείγματα και ως σύμβολα κοινωνικών ορίων: Σπιναλόγκα και Λέρος’, Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, 10(36). διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/tovima/article/view/2019 (ημερομηνία πρόσβασης: 25 Ιούλιος 2024).