Παναγιωτάκος Δ. και Γκοτζαμάνης Β. (2023) ‘Δεδομένα πραγματικού κόσμου: Δυνατότητες, περιορισμοί και μελλοντικές προοπτικές’, Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, 21(77), σσ. 69–93. doi: 10.26253/heal.uth.ojs.sst.2023.1931.