Πλατογιάννη Ελένη, και Ακριβούλα Γεράκη. 2022. ‘Επαγγελματικές Κοινότητες Μάθησης Χαρακτηριστικά Πρακτικές και Εμπόδια. Διερεύνηση των Αντιλήψεων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης’. Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών 20 (75):55-87. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.sst.2022.902.