Ανδρεαδάκης Ν., και Καδιανάκη Μ. 2010. ‘Εμπειρική μελέτη της αποτελεσματικής διδασκαλίας και του αποτελεσματικού εκπαιδευτικού’. Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών 15 (57). https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.sst.2010.271.