Α. Φερώνας. 2009. ‘Κοινωνία των Πολιτών: Η θεσμική συγκρότηση και ο ρόλος της σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα’. Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών 14 (56). https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.sst.2009.211.