Τζανάκης Μανώλης, και Σαββάκης Μάνος. 2024. ‘Οι τόποι ως ιστορικοπολιτισμικά αντιπαραδείγματα και ως σύμβολα κοινωνικών ορίων: Σπιναλόγκα και Λέρος’. Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών 10 (36). https://journals.lib.uth.gr/index.php/tovima/article/view/2019.