‘Ζητήματα έμφυλης ισότητας στον ακαδημαϊκό χώρο: Δεκατρείς συνεντεύξεις με γυναίκες ακαδημαϊκούς’. 2023. Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών 21 (77):130-69. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.sst.2023.1934.