Αθανασιάδου Χριστίνα. 2023. ‘Η διάσταση του φύλου στην επιστημονική έρευνα’. Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών 21 (77):113-26. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.sst.2023.1933.