Παναγιωτάκος Δημοσθένης, και Γκοτζαμάνης Βίκτωρας. 2023. ‘Δεδομένα πραγματικού κόσμου: Δυνατότητες, περιορισμοί και μελλοντικές προοπτικές’. Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών 21 (77):69-93. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.sst.2023.1931.