Παπαδοπούλου Δώρα. 2023. ‘Διακυβέρνηση, Τεχνητή Νοημοσύνη και Ηθική, Κοινωνικό όφελος’. Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών 21 (77):39-68. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.sst.2023.1930.