Πώποτας Κώστας. 2023. ‘Η Ρύθμιση των χρήσεων Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) στην Ευρώπη: η μετάβαση από τους ηθικούς στους νομικούς κανόνες’. Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών 21 (77):10-38. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.sst.2023.1928.