Πλατογιάννη Ε.; Ακριβούλα Γ. . Επαγγελματικές Κοινότητες Μάθησης Χαρακτηριστικά Πρακτικές και Εμπόδια. Διερεύνηση των Αντιλήψεων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, [S. l.], v. 20, n. 75, p. 55–87, 2022. DOI: 10.26253/heal.uth.ojs.sst.2022.902. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/tovima/article/view/902. Acesso em: 8 δεκεμβρίου. 2022.