Α. Φερώνας. Κοινωνία των Πολιτών: Η θεσμική συγκρότηση και ο ρόλος της σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα. Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, [S. l.], v. 14, n. 56, 2009. DOI: 10.26253/heal.uth.ojs.sst.2009.211. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/tovima/article/view/211. Acesso em: 27 ιουνίου. 2022.