Μουζάκη Μ.; Δημόπουλος Χ. Ν.; Κασσαβέτης Δ. Ν.; Σουλιώτης Κ. Από το ασυλιακό περιβάλλον στην κοινότητα: Οι ΚοιΣΠΕ ως μηχανισμός κοινωνικής επανένταξης. Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, [S. l.], v. 21, n. 78, p. 3–27, 2023. DOI: 10.26253/heal.uth.ojs.sst.2023.1980. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/tovima/article/view/1980. Acesso em: 25 ιουλίου. 2024.