Ζητήματα έμφυλης ισότητας στον ακαδημαϊκό χώρο: Δεκατρείς συνεντεύξεις με γυναίκες ακαδημαϊκούς. Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, [S. l.], v. 21, n. 77, p. 130–169, 2023. DOI: 10.26253/heal.uth.ojs.sst.2023.1934. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/tovima/article/view/1934. Acesso em: 30 νοεμβρίου. 2023.