Αθανασιάδου Χ. Η διάσταση του φύλου στην επιστημονική έρευνα. Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, [S. l.], v. 21, n. 77, p. 113–126, 2023. DOI: 10.26253/heal.uth.ojs.sst.2023.1933. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/tovima/article/view/1933. Acesso em: 30 νοεμβρίου. 2023.