Σαββάκης Μ. Ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας στην κοινωνική έρευνα. Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, [S. l.], v. 21, n. 77, p. 94–112, 2023. DOI: 10.26253/heal.uth.ojs.sst.2023.1932. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/tovima/article/view/1932. Acesso em: 18 ιουνίου. 2024.