Α. Φερώνας. (2009). Κοινωνία των Πολιτών: Η θεσμική συγκρότηση και ο ρόλος της σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα. Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, 14(56). https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.sst.2009.211