Ζητήματα έμφυλης ισότητας στον ακαδημαϊκό χώρο: Δεκατρείς συνεντεύξεις με γυναίκες ακαδημαϊκούς. (2023). Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, 21(77), 130–169. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.sst.2023.1934