Παναγιωτάκος Δ., & Γκοτζαμάνης Β. (2023). Δεδομένα πραγματικού κόσμου: Δυνατότητες, περιορισμοί και μελλοντικές προοπτικές. Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, 21(77), 69–93. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.sst.2023.1931