Παπαδοπούλου Δ. (2023). Διακυβέρνηση, Τεχνητή Νοημοσύνη και Ηθική, Κοινωνικό όφελος. Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, 21(77), 39–68. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.sst.2023.1930