Πώποτας Κ. (2023). Η Ρύθμιση των χρήσεων Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) στην Ευρώπη: η μετάβαση από τους ηθικούς στους νομικούς κανόνες. Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, 21(77), 10–38. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.sst.2023.1928