(1)
Πλατογιάννη Ε.; Ακριβούλα Γ. . Επαγγελματικές Κοινότητες Μάθησης Χαρακτηριστικά Πρακτικές και Εμπόδια. Διερεύνηση των Αντιλήψεων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το Βήμα 2022, 20, 55-87.