(1)
Α. Φερώνας. Κοινωνία των Πολιτών: Η θεσμική συγκρότηση και ο ρόλος της σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα. Το Βήμα 2009, 14.