(1)
Τζανάκης Μ.; Σαββάκης Μ. Οι τόποι ως ιστορικοπολιτισμικά αντιπαραδείγματα και ως σύμβολα κοινωνικών ορίων: Σπιναλόγκα και Λέρος. Το Βήμα 2024, 10.