(1)
Σαββάκης Μ. Ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας στην κοινωνική έρευνα. Το Βήμα 2023, 21, 94-112.