(1)
Παναγιωτάκος Δ.; Γκοτζαμάνης Β. Δεδομένα πραγματικού κόσμου: Δυνατότητες, περιορισμοί και μελλοντικές προοπτικές. Το Βήμα 2023, 21, 69-93.