(1)
Παπαδοπούλου Δ. Διακυβέρνηση, Τεχνητή Νοημοσύνη και Ηθική, Κοινωνικό όφελος. Το Βήμα 2023, 21, 39-68.