(1)
Πώποτας Κ. Η Ρύθμιση των χρήσεων Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) στην Ευρώπη: η μετάβαση από τους ηθικούς στους νομικούς κανόνες. Το Βήμα 2023, 21, 10-38.