[1]
Πλατογιάννη Ε. και Ακριβούλα Γ. 2022. Επαγγελματικές Κοινότητες Μάθησης Χαρακτηριστικά Πρακτικές και Εμπόδια. Διερεύνηση των Αντιλήψεων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών. 20, 75 (Ιουνίου 2022), 55–87. DOI:https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.sst.2022.902.