[1]
Α. Φερώνας 2009. Κοινωνία των Πολιτών: Η θεσμική συγκρότηση και ο ρόλος της σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα. Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών. 14, 56 (Σεπτεμβρίου 2009). DOI:https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.sst.2009.211.