[1]
Τζανάκης Μ. και Σαββάκης Μ. 2024. Οι τόποι ως ιστορικοπολιτισμικά αντιπαραδείγματα και ως σύμβολα κοινωνικών ορίων: Σπιναλόγκα και Λέρος. Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών. 10, 36 (Φεβρουαρίου 2024).