[1]
2023. Ζητήματα έμφυλης ισότητας στον ακαδημαϊκό χώρο: Δεκατρείς συνεντεύξεις με γυναίκες ακαδημαϊκούς. Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών. 21, 77 (Ιουλίου 2023), 130–169. DOI:https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.sst.2023.1934.