[1]
Αθανασιάδου Χ. 2023. Η διάσταση του φύλου στην επιστημονική έρευνα. Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών. 21, 77 (Ιουλίου 2023), 113–126. DOI:https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.sst.2023.1933.