[1]
Σαββάκης Μ. 2023. Ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας στην κοινωνική έρευνα. Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών. 21, 77 (Ιουλίου 2023), 94–112. DOI:https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.sst.2023.1932.