[1]
Παναγιωτάκος Δ. και Γκοτζαμάνης Β. 2023. Δεδομένα πραγματικού κόσμου: Δυνατότητες, περιορισμοί και μελλοντικές προοπτικές. Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών. 21, 77 (Ιουλίου 2023), 69–93. DOI:https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.sst.2023.1931.