[1]
Παπαδοπούλου Δ. 2023. Διακυβέρνηση, Τεχνητή Νοημοσύνη και Ηθική, Κοινωνικό όφελος. Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών. 21, 77 (Ιουλίου 2023), 39–68. DOI:https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.sst.2023.1930.