[1]
Πώποτας Κ. 2023. Η Ρύθμιση των χρήσεων Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) στην Ευρώπη: η μετάβαση από τους ηθικούς στους νομικούς κανόνες. Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών. 21, 77 (Ιουλίου 2023), 10–38. DOI:https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.sst.2023.1928.