1.
Τσάτσου-Νικολούλη Σ. «Τα ματωμένα χώματα» της Δ. Σωτηρίου μέσα από την οπτική της Αισθητικής Ανταπόκρισης του W. Iser και της Δημιουργικής Γραφής. ΚΕΙΜΕΝΑ/TEXTS [διαδίκτυο]. 22 Ιούλιος 2022 [παρατίθεται 22 Ιούνιος 2024];. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/keimena/article/view/986