1.
Σκώττη Μ. Διαβάζοντας τα εφηβικά μυθιστορήματα της Βούλας Μάστορη υπό το φως της Θεωρίας του Wolfgang Iser. ΚΕΙΜΕΝΑ/TEXTS [διαδίκτυο]. 22 Ιούλιος 2022 [παρατίθεται 4 Οκτώβριος 2023];. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/keimena/article/view/985