1.
Βασιλούδη Β. Η Μόνα Λίζα του Leonardo Da Vinci . στα σαλόνια των διασκευών για παιδιά. ΚΕΙΜΕΝΑ [διαδίκτυο]. 22 Ιούλιος 2022 [παρατίθεται 5 Δεκέμβριος 2022];. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/keimena/article/view/983