1.
Μπέλλου Γ, Τσιλιμένη Τ, Καρακίτσιος Α. Λογοτεχνική γραφή και έμπνευση: Απόψεις συγγραφέων. ΚΕΙΜΕΝΑ/TEXTS [διαδίκτυο]. 29 Δεκέμβριος 2021 [παρατίθεται 18 Ιούνιος 2024];. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/keimena/article/view/801