1.
Αναγνώστου Ν. Eπιλέγοντας ποιήματα για παιδιά σχολικής ηλικίας. ΚΕΙΜΕΝΑ/TEXTS [διαδίκτυο]. 29 Δεκέμβριος 2021 [παρατίθεται 29 Φεβρουάριος 2024];. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/keimena/article/view/799