1.
Τσιλιμένη Τ. 1821 και Παιδική/Εφηβική Λογοτεχνία. ΚΕΙΜΕΝΑ/TEXTS [διαδίκτυο]. 10 Νοέμβριος 2021 [παρατίθεται 4 Μάρτιος 2024];. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/keimena/article/view/788